Formål

Unneberg Nærmiljøutvalg

- det gode liv

Formål og retningslinjer


Nærmiljøutvalget arbeider for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.


Vi innretter vår virksomhet mot følgende to områder:Hundremeterskogen

- fysisk oppvekstmiljø i nærmiljødistriktet


Målsetting: ivareta og utvikle attraktive arenaer for uorganiserte aktiviteter i nærmiljøet.


Dette ved å ha minst:

En balløkke med lys

En flate med vannuttak og lys - ball- og sykkelbane om sommeren, isbane om vinteren

En akebakke med lys

Et turmål med bålplass

En "grå" flate for ball- og hjulaktiviteter
For fullstendige retningslinjer for nærmiljøutvalgene, følg link her.

Livet mellom husene

- sosialt nettverksarbeid og aktivitetstilbud


Målsetting: ivareta og utvikle attraktive og tidsaktuelle aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet.


Dette ved å ha minst:

Et arrangement/tiltak for opplevelser og tradisjoner pr. år

En samling for drøfting av behov og tiltak pr. år

to samlende arrangement/tiltak pr. år
Unneberg NMU |  Unnebergveien 3 | 3239 SANDEFJORD

post@unmu.no