HJEM

Fokus på Barn og Ungdom


Nærmiljøutvalget har fokus på aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet. Denne siden er en portal for å vise mulighetene som finnes på Unneberg.

Tilrettelegger for aktiviteter


Unneberg Nærmiljøutvalg arbeider for å tilrettelegge for gjennomføring av aktiviteter og prosjekter i nærmiljøet. NMU skal ikke arrangere selv, men legge til rette for at andre skal arrangere. Vi får hvert år tildelt midler av kommunen til dette formålet. Midlene er til felles gode.

Søknad om støtte


Sitter du med en ide om et tiltak eller arrangement og mangler midler, send en søknad til oss. Søknadskjema for å søke om støtte til ditt prosjekt, aktivitet eller arrangement finnes under fanen "Søknad". Bruk skjemaet på siden eller pdf'en som du laster ned, fyller ut og sender på mail eller i post.